top of page

Plaatsbeschrijving voor aanvang werken


Een plaatsbeschrijving voor aanvang van bouwwerken wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer, buur of aannemer.

Deze plaatsbeschrijving moet nauwkeurig opgemaakt worden om aan te kunnen tonen dat schade aan de beschreven woning al dan niet ten gevolge is van de werken die naast de woning zullen plaatsvinden.


Indien een aannemer of bouwheer een ABR-polis (Alle BouwplaatsRisico’s) afsluit voor het bouwen van een nieuwbouw of voor de afbraak van een oude woning, wordt hij verplicht door de verzekeringsmaatschappij om de nodige plaatsbeschrijvingen op te maken. Zonder deze polis is een bouwheer niet verplicht om plaatsbeschrijvingen op te maken, maar een voorzichtige en verstandige bouwheer zal hiertoe wel opdracht geven.


Ook als particulier is dit interessant:


Komt er een nieuwbouw naast uw eigendom? Hebben uw buren ingrijpende renovatieplannen?

Je kan je als bewoner niet verzetten tegen verbouwings- of afbraakwerken van een aanpalend eigendom of voorkomen dat er wegen- of rioleringswerken worden uitgevoerd in uw straat.

MAAR indien deze werken een invloed of impact kunnen hebben op uw woning of appartementsgebouw, is het aangewezen om een plaatsbeschrijving uit te laten voeren nog vóór de werken starten.


Hoe wordt deze plaatsbeschrijving opgemaakt?

Ter plaatse wordt er nauwkeurig gekeken als er al dan niet schade is aan de woning of appartement. Met schade wordt er o.a. kleine barstjes, haarfijne barstjes, grote barsten, vochtschade, enz… bedoeld. De lengte en de breedte van deze barsten wordt opgemeten of de grootte van de plekken. Niets mag er vergeten worden en zowel het plafond, de muren als de vloer worden beschreven. Er worden tevens foto’s genomen die mee verwerkt worden in het uiteindelijke verslag.


In een woning of appartementsgebouw lopen wij alle lokalen af, van boven naar beneden of omgekeerd. Ook de voor-en achtergevel moeten nagezien worden.


Al deze bevindingen worden opgenomen in een verslag, samen met de foto’s. Dit rapport wordt vervolgens ter ondertekening doorgestuurd naar de eigenaar(s) of buren van de betrokken woning en naar de opdrachtgever. Op deze manier heeft men een tegensprekelijke plaatsbeschrijving.


Wenst u graag meer info of tarieven, aarzel niet om ons te contacteren!

Comments


bottom of page