top of page

Plaatsbeschrijving bij verkoop

De verkoper van een onroerend goed wil soms nog een tijdje in de verkochte woning blijven wonen, dit omdat hij bijvoorbeeld nog een woning of appartement moet huren, moet wachten op de ondertekening van zijn aankoopakte of omdat de nieuwbouwwoning waar hij naar wil verhuizen nog niet afgewerkt is.


Bij een aan- en verkoop is de plaatsbeschrijving een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie aan het begin van de periode tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de akte of de uiteindelijke ingenottreding van de koper.


Voor meer en meer kopers is de opmaak van een plaatsbeschrijving een belangrijke voorwaarde om over te gaan tot de aankoop van een onroerend goed. Zo weet u als koper of verkoper precies wat er in de verkoopprijs inbegrepen is en welke schade er al aanwezig was bij ondertekening van de verkoopovereenkomst. Als blijkt dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan aan het pand in die periode zal de koper moeten kunnen aantonen in welke staat het goed zich bevond op het moment van de verkoopovereenkomst.


Door het opmaken van een plaatsbeschrijving bij verkoop vermijd je later niet te kunnen aantonen dat de verkoper tijdens zijn verblijf in de woning daaraan schade berokkende. Je kan door deze plaatsbeschrijving namelijk aantonen wat de toestand was van de woning toen je ze kocht.


De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst, maar kan ook nog uitgevoerd worden tijdens de eerste maand na deze ondertekening.


Op deze wijze worden discussies aan het einde van de periode bij ondertekening van de akte of bij de ingenottreding van de koper vermeden.


We zien er steeds op toe dat de rechten en plichten van verkoper en koper worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.


Voor verdere informatie of een afspraak kan u ons steeds contacteren op info@kozily.be.


Commentaires


bottom of page