top of page

Plaatsbeschrijving (ver)huur commercieel

Plaatsbeschrijvingen verhuur commercieel
plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij verhuur (locatieve plaatsbeschrijving)

  •  Bij aanvang handelshuur

U kan de plaatsbeschrijving online bestellen via ons contactformulier, per email of ons telefonisch contacteren.

Na het maken van de afspraak wordt een opdracht opgesteld. Hierin wordt de opdracht tot plaatsbeschrijving bevestigd door zowel huurder als verhuurder met vermelding van het tarief.

Op het afgesproken tijdstip komen wij ter plaatste. Alle gegevens en foto’s worden op kantoor verwerkt tot een gedetailleerde plaatsbeschrijving en per e-mail verzonden aan beide partijen. 

Tot 10 dagen na de verzendingsdatum kunnen beide partijen opmerkingen bezorgen aan de expert. Deze opmerkingen worden dan opgenomen in een bijvoegsel bij het origineel verslag.

  • Bij einde handelshuur

U neemt opnieuw contact met ons op. Er wordt een afspraak ingepland, de plaatsbeschrijving bij intrede wordt vergeleken met de situatie bij einde huur. Eventuele huurschade wordt genoteerd en begroot.

Alle gegevens en foto’s worden op kantoor verwerkt tot een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij uittrede huur en per e-mail verzonden aan beide partijen. Betalingen kunnen ter plaatse tijdens het plaatsbezoek worden uitgevoerd door middel van bankcontact of kredietkaart. U ontvangt tevens onmiddellijk een bewijs van betaling.  

Op welk ogenblik moet deze plaatsbeschrijving nu worden opgemaakt?
Dit kan:

  1. zolang het eigendom niet in gebruik is genomen;

  2. gedurende de eerste maand waarin het pand door de huurder in gebruik werd genomen;

  3. bij het einde van de huurovereenkomst, tussen de datum dat de huurder zijn inboedel verwijdert en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde ruimtes te betrekken tot de laatste dag.

 

Hoe registeren?
Voor de handelshuurovereenkomsten is de registratie van de plaatsbeschrijving niet verplicht en wordt ze als bijlage gevoegd bij de huurovereenkomst. 
Laat U de plaatsbeschrijving registreren, dan betaalt u een vast recht van €50 ( FOD financiën jan '24 )

 

Zoals blijkt is de plaatsbeschrijving erg belangrijk om de eventuele schade op het einde van de huur te kunnen vaststellen.  Wanneer een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, hebben beide partijen er belang bij dat ze zo nauwkeurig mogelijk is. Enkel dan kan ze beantwoorden aan het doel waarvoor ze werd opgemaakt.

ZIE TARIEVEN BIJ AANVANG HUUR HIERONDER

Algemene voorwaarden en prijslijst in PDF: KLIK HIER

Kantoor ruimte
Deze prijzen zijn door huurder en verhuurder te verdelen, ieder voor de helft.

* Onze verslagen worden steeds digitaal aangeleverd, op uitdrukkelijke vraag is het mogelijk deze aangetekend via post te versturen, mits een toeslag van €30 (excl. btw )

bottom of page