top of page

Plaatsbeschrijvingen

Schattingen en Plaatsbeschrijvingen: Product

Wanneer ?

Plaatsbeschrijvingen worden voor verschillende omstandigheden opgemaakt. 

Meest voor de hand liggend zijn plaatsbeschrijvingen bij in/uittrede van een huurder waarbij wordt nagegaan in welke staat het eigendom zich bevindt bij zowel intrede als uittrede van de huurder. Het verslag dient dus vooral om een objectieve vergelijking te maken van de staat van het pand tussen aanvang en afloop van de huurovereenkomst. Ook bij verkoop van een eigendom kan het een grote meerwaarde zijn om een plaatsbeschrijving te laten opmaken wanneer de verkoper nog een geruime tijd in het verkochte pand zal blijven wonen.

 

In tweede instantie worden plaatsbeschrijvingen opgemaakt bij renovatie/bouwwerken in, of aansluitend aan een eigendom. De betrokken woning wordt grondig geïnspecteerd op reeds bestaande barsten of scheuren of andere bestaande schade. Dit om na de werken te kunnen nagaan of de schade in de betrokken woning al dan niet bestond voor de werken.

 

In derde instantie kan er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt bij voorlopige en/of definitieve oplevering van een nieuwbouw woning.

Bij de voorlopig oplevering wordt er gekeken of de werken zijn uitgevoerd conform de gemaakte afspraken of lastenboek en of er geen beschadigingen werden toegebracht tijdens de bouwwerken. Bij de definitieve oplevering wordt opnieuw nagegaan of tijdens de periode tussen de voorlopige en definitieve oplevering geen grote gebreken zijn ontstaan.

VOOR VERDERE INFO EN TARIEVEN KLIK HIERONDER 

Algemene voorwaarden en prijslijst in PDF: KLIK HIER

plaatsbeschrijving
bottom of page