top of page
  • Foto van schrijverLynn Vandermast

Plaatsbeschrijving bij verhuurDe plaatsbeschrijving is verplicht voor alle huurcontracten, wanneer het gehuurde goed als hoofdverblijfplaats dient voor de huurder.


De wet schept immers het vermoeden dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in de staat waarin het zich bevindt bij het einde van de huur, behoudens tegenbewijs, of tenzij er bij de aanvang van de huur een ‘omstandige’ plaatsbeschrijving werd opgemaakt, in welk geval de huurder het gehuurde goed moet teruggeven in de staat waarin hij het ontvangen heeft, met uitzondering van schade veroorzaakt door ouderdom, normale slijtage of overmacht.

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving geeft u 100% gemoedsrust of u nu huurder of verhuurder bent!


Hoe werken wij?


 Bij intrede huur

U kan de plaatsbeschrijving online bestellen via ons contactformulier of ons telefonisch contacteren. Na het maken van de afspraak wordt een opdracht opgesteld. Hierin wordt de opdracht tot plaatsbeschrijving bevestigd door zowel huurder als verhuurder met vermelding van het tarief.

Op het afgesproken tijdstip komen wij ter plaatste. Alle gegevens en foto’s worden op kantoor verwerkt tot een gedetailleerde plaatsbeschrijving en per e-mail verzonden aan beide partijen. 

Tot 10 dagen na de verzendingsdatum kunnen beide partijen opmerkingen bezorgen aan de expert. Deze opmerkingen worden dan opgenomen in een bijvoegsel en samen met de andere documenten voorgelegd ter registratie.

Bij uittrede huur

U neemt opnieuw contact met ons op. Er wordt een afspraak ingepland, de plaatsbeschrijving bij intrede wordt vergeleken met de situatie bij einde huur. Eventuele huurschade wordt genoteerd en begroot.

Alle gegevens en foto’s worden op kantoor verwerkt tot een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij uittrede huur en per e-mail verzonden aan beide partijen.

Op welk ogenblik moet deze plaatsbeschrijving nu worden opgemaakt?

Dit kan:

zolang het eigendom niet in gebruik is genomen;

gedurende de eerste maand waarin de woning door de huurder wordt bewoond voor een huurperiode van meer dan één jaar en binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar;

bij het einde van de huurovereenkomst, tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijdert en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde ruimtes te betrekken tot de laatste dag.


Hoe registeren?

Voor de woninghuurovereenkomsten is de registratie van de plaatsbeschrijving verplicht en wordt ze als bijlage gevoegd bij de huurovereenkomst. Deze registratie is kosteloos als het pand uitsluitend bestemd is voor huisvesting.

Indien in de loop van de huur belangrijke wijzigingen aan het gehuurde goed worden aangebracht (bv. verbeteringen, grote herstellingen) kunnen partijen eisen dat er een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Dit gebeurt op dezelfde wijze als voor de oorspronkelijke plaatsbeschrijving.


Zoals blijkt is de plaatsbeschrijving erg belangrijk om de eventuele schade op het einde van de huur te kunnen vaststellen.  Wanneer een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, hebben beide partijen er belang bij dat ze zo nauwkeurig mogelijk is. Enkel dan kan ze beantwoorden aan het doel waarvoor ze werd opgemaakt.


Wenst u graag meer info en tarieven?


Contacteer ons gerust op 0472 922 559 - 0471 614 910 of bezoek onze website op www.kozily.be


Comments


bottom of page