top of page

Vlabel Schatting

Schattingen en Plaatsbeschrijvingen: Product

Vlabel schatting - schatting in het kader van een nalatenschap

Bij het overlijden van een persoon die in Vlaanderen eigendommen bezit, zijn er erfbelastingen (vroeger successierechten genoemd) verschuldigd. De termijn voor het indienen van de aangifte is in principe tot 4 maanden na het overlijden. Het is de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die bevoegd is voor de inning van deze belasting. 

Dit verslag houdt het volgende in: volledige beschrijving van het eigendom, kadasterplan, situatie- en grondplan, opzoekingen watertoets, erfgoed en ruimtelijke ordening. De berekeningen gebeuren standaard aan de hand van de analytische methode en vergelijkingspunten, ten slotte volgt een uitgebreide conclusie. 

Na het maken van een afspraak bezoeken wij uw eigendom, evalueren de ligging, constructie, indeling, voor en nadelen.

Vervolgens ontvangt u het door u gekozen verslag, mits betaling van de factuur. Betalingen kunnen, indien gewenst, ter plaatse tijdens het plaatsbezoek worden uitgevoerd door middel van bankcontact of kredietkaart. U ontvangt tevens onmiddellijk een bewijs van betaling.  

Voor meer info en tarieven omtrent een schatting in het kader van een nalatenschap: klik hier

ZIE TARIEF HIERONDER 

Uitgebreide schatting

bottom of page